• 18 lipca 2024

Zdolność kredytowa wiąże się bezpośrednio z możliwością spłaty kredytu w terminie, który został określony w umowie. To właśnie na podstawie zdolności kredytowej bank jest w stanie określić wielkość kwoty, jaką jest skłonny pożyczyć potencjalnemu kredytobiorcy.


Od czego zależy zdolność kredytowa przedsiębiorstwa? 


Zdolność kredytowa przedsiębiorstwa zależna jest przede wszystkim od wysokości dochodów, jego źródeł i posiadanych zobowiązań. Pod uwagę bierze się także wiek kredytobiorcy, liczbę osób, będących na jego utrzymaniu, stan cywilny, historię kredytową oraz jego status mieszkaniowy i majątkowy. Przed przyznaniem kredytu banki analizują zdolność kredytową przedsiębiorstwa, niejednokrotnie uwzględniając w obliczeniach strukturę kapitału, źródła finansowania działalności, posiadany majątek (określany jako aktywa) oraz wysokość przychodów i wielkość kosztów prowadzonej działalności. Jeśli działalność gospodarcza stanowi jedyne źródło dochodu kredytobiorcy, konieczne będzie przedstawienie dochodu netto osiąganego przez nią w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo funkcjonuje od niedawna, banki mogą odmówić udzielenia kredytu ze względu na teoretycznie niepewną przyszłość firmy. Warto zaznaczyć, że nawet podczas funkcjonowania biznesu krócej niż rok, przyznanie kredytu jest możliwe, wystarczy rozejrzeć się za odpowiednim bankiem. Przy udzielaniu kredytu istotne jest także terminowe opłacanie podatków, składek itd. oraz forma opodatkowania przedsiębiorcy.


Od czego zależy zdolność kredytowa?


Pierwszym i najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę w przypadku indywidualnej zdolności kredytowej jest niewątpliwie wysokość dochodów osoby starającej się o kredyt oraz wielkość jej dotychczasowych zobowiązań. Zależność między uzyskiwanymi przychodami a wydatkami, ponoszonymi z tytułu spłaty innych kredytów lub rat, czy płacenia alimentów i rachunków, to kluczowy czynnik prowadzący do uzyskania (lub nieuzyskania) kredytu. Podczas starania się o pożyczkę bank z pewnością pokusi się o zerknięcie do BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej, sprawdzając w nim ilość zobowiązań nawet do 5 lat wstecz! Przy ubieganiu się o kredyt ważne jest również źródło pozyskiwania dochodów (legalność umów, staranna dokumentacja, typ umowy), wiek składającego wniosek (największa swoboda u osób młodych), stan cywilny (wielkość i koszty utrzymania gospodarstwa domowego) oraz waluta, w której przychody osiąga kredytobiorca wraz z walutą, w której zamierza spłacać kredyt. W związku z typem umowy, to właśnie ludzie zatrudnieni na umowie o pracę mają większe szanse na uzyskanie pożądanego kredytu. Najlepiej, by długość przepracowanego czasu u obecnego pracodawcy wynosiła minimum 6 miesięcy w trakcie zaciągania kredytu. Co ciekawe, zdolność kredytowa zależy także od tego, przez kogo kredytobiorca został zatrudniony. Jeśli pracodawcą jest instytucja lub placówka państwowa, bank udzieli kredytu chętniej. W drugiej kolejności największą szansę na uzyskanie pożyczki posiadają osoby zatrudnione w spółkach akcyjnych i w tych z ograniczoną odpowiedzialnością.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top