• 26 czerwca 2024

​Ubezpieczenie kredytu hipotecznego stanowi istotne zabezpieczenie spłaty zobowiązania. Chroni obie strony umowy kredytowej, dotyczy bowiem sytuacji losowych, na których skutek kredytobiorca nie mógłby spłatać kredytu (np. jego śmierci albo utraty pracy). Ubezpieczony kredyt bez wątpienia jest zatem bezpieczniejszy. Ale przy tym również droższy, dlatego sporo osób zastanawia się, czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu.

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Na koszt ubezpieczenia kredytu hipotecznego wpływa kilka czynników. To przede wszystkim stawka ustalona przez ubezpieczyciela, rodzaj i zakres ochrony oraz kwota kredytu. Wspominamy o rodzaju ochrony, ponieważ przy zawieraniu umowy kredytowej bank może zaproponować różne produkty ubezpieczeniowe, takie jak ubezpieczenie nieruchomości czy na życie. Im więcej produktów zostanie uwzględnionych w umowie kredytowej, tym wyższa będzie składka.

Zaznaczyliśmy, że na koszt ubezpieczenia kredytu wpływa jego kwota i warto do tego na chwilę wrócić. Wysokość składki jest bowiem wyliczana procentowo od wartości zobowiązania. Nie sposób zatem wskazać konkretnej ceny takiego ubezpieczenia – wszystko zależy od tego, jaką stawkę ustali dany bank/ubezpieczyciel, w jakiej wysokości ma być kredyt oraz na jaką ochronę zdecyduje się wnioskujący. Można jednak sprawdzić szacunkowy całkowity koszt zobowiązania, korzystając z darmowego kalkulatora rat kredytu. Takie narzędzie znajdziesz na stronie: https://mfinanse.pl/kredyt-hipoteczny-kalkulator-zdolnosci-kredytowej-podwojne-kalkulatory/.

A jak wygląda płatność za wybranego ubezpieczenie kredytu? Składkę opłaca się zazwyczaj raz, z góry za cały okres ochrony, przy zawieraniu umowy.  

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu hipotecznego?

OK, ale czy ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest obowiązkowe? Ogólnie rzecz ujmując: nie, ale banki mogą uzależniać decyzję o przyznaniu kredytu od wybrania ubezpieczenia. Ma to związek z tym, że ochrona stanowi ważne zabezpieczenie spłaty kredytu, a tym samym w pewnym sensie podnosi zdolność kredytową wnioskującego.

Część osób zastanawia się też, czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu już w czasie spłacania zobowiązania. Odpowiedź brzmi: tak, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia jest możliwe, a co więcej, kredytobiorcy przysługuje wówczas zwrot kosztów za cały niewykorzystany okres ochrony. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek (wzory są zwykle dostępne na stronach banków) i zawrzeć w nim między innymi numer umowy kredytowej, numer polisy ubezpieczenia kredytu i numer rachunku bankowego, na który ma zostać przyznany taki zwrot.

Warto jednak wiedzieć, że rezygnacja z ubezpieczenia może się wiązać z podwyższeniem marży albo oprocentowania lub koniecznością przedstawienia innego zabezpieczenia kredytu. Tym ostatnim może być np. wskazanie poręczyciela.

Artykuł sponsorowany

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top