• 24 kwietnia 2024

Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa, którą można uzyskać od posiadającej fundusze instytucji na realizację konkretnego celu. Najczęstszym powodem udzielania dotacji jest wsparcie w realizacji danego zadania. Może być nim rozwój przedsiębiorstwa, szkolenie pracowników czy zakup sprzętu. By udzielić dotacji, organizacje, instytuty lub urzędy powinny mieć zaznaczoną taką możliwość w statucie. Do podmiotów, które najczęściej udzielają finansowego wsparcia, zaliczamy Urzędy Miast i Urzędy Pracy, pozarządowe organizacje krajowe i zagraniczne, instytucje Unii Europejskiej oraz podmioty niepubliczne, na przykład duże firmy.


Statystyczne szanse na uzyskanie dotacji z Urzędu Pracy wynoszą 25%, a jego przyznanie zależy od miejscowości, doświadczenia zawodowego wnioskodawcy, wielkości wkładu własnego, pomysłu na biznes i potencjalnej chęci zatrudnienia pracowników.

By uzyskać poręczenie dotacji z UP, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy spełnia się określone wymogi. Należy do nich status osoby bezrobotnej, brak zawieszonej działalności gospodarczej, niekaralność w ciągu ostatnich 2 lat za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, nieprowadzenie firmy przez ostatni rok, brak zajęć sądowych oraz nieodmówienie przyjęcia na staż i nieodrzucenie oferty pracy przez ostatni rok. Urząd Pracy weźmie pod uwagę także to, czy wnioskodawca nie zamierza podjąć takiej działalności gospodarczej, jaką prowadził w ciągu ostatnich 2 lat oraz czy posiada doświadczenie w obszarze, w którym planuje otwarcie firmy (oczywiście musi być ono potwierdzone odpowiednimi dokumentami). Istotne będzie również, czy ubiegający się o wniosek nie posiada nieuregulowanych zobowiązań cywilno-prawnych i nie otrzymał pieniędzy na otwarcie działalności gospodarczej z Funduszy Pracy lub z innych środków publicznych.

Po złożeniu wniosku do właściwego UP koniecznie trzeba znaleźć 2 osoby, które poręczą za otwieraną firmę. Oznacza to, że jeśli splajtuje ona przed upływem 12 miesięcy, poręczyciele oddadzą Urzędowi Pracy całą otrzymaną dotację.

Urząd Pracy pozwala zabezpieczać dotację także dzięki gwarancji bankowej lub poprzez blokadę środków na rachunku.

Warto zaznaczyć, że aby otrzymać dotację, istnieje możliwość posiadania zadłużenia, jednak zobowiązania z jego tytułu muszą być spłacane regularnie, w przeciwnym razie dotacja nie zostanie wypłacona. Wnioskodawcę może wyeliminować zadłużenie z niespłacanymi zaległościami.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top