• 25 czerwca 2024

Rozdzielnością majątkową nazywamy zawartą w formie aktu notarialnego umowę, dzięki której każdy z małżonków jest w stanie samodzielnie rozporządzać swoim majątkiem, nie informując współmałżonka o swoich poczynaniach.

W momencie, gdy małżeństwo zostaje objęte wspólnotą majątkową, kupując na kredyt choćby mieszkanie, każdy ze współmałżonków automatycznie staje się właścicielem połowy nieruchomości i połowy zobowiązania wobec banku. Wspólnota majątkowa wiąże się z solidarnością w obowiązku spłaty długu.

W przypadku, kiedy małżonkowie nie chcą być ograniczeni w samodzielnym decydowaniu o swoich finansach, możliwe jest pokuszenie się o rozdzielność majątkową.
 

Rozdzielność majątkowa a zdolność kredytowa 


By wprowadzić rozdzielność majątkową, konieczny będzie akt zawarcia małżeństwa, jeśli para już się pobrała, a także zgodność obu osób co do rozdzielności majątkowej i ich pełna zdolność do czynności prawnych. Jeśli oboje małżonków dobrowolnie podpisze akt notarialny, powstaje rozdzielność majątkowa umowna. W momencie, gdy jeden z nich nie chce wyrazić zgody na podział majątku, podział wciąż jest możliwy. Rozdzielność majątkową przymusową można wprowadzić w życie momencie, gdy u jednej z osób wystąpiły nałogi różnego rodzaju, kiedy jest ona niegospodarna i trwoni majątek lub nie pomaga w jego pomnażaniu.

Jeśli małżonkowie posiadający rozdzielność majątkową wspólnie ubiegają się o kredyt, dysponują znacznie większym zakresem w kształtowaniu zapisów umowy, a co za tym idzie - są w stanie dzielić majątek i dług inaczej, niż na równe części. Dzięki rozdzielności majątkowej para jest traktowana nie jak małżeństwo, a bardziej jak spółka.

Rozdzielność majątkowa wpływa zatem na zdolność kredytową. Jeśli mąż i żona posiadają intercyzę, w razie ewentualnych problemów finansowych jednego, drugie wciąż pozostaje z czystym kontem - mimo błędów swojej drugiej połowy, osoba ta dla banku wciąż figuruje jako wiarygodny klient. Co istotne, przy udzielaniu kredytu bank bierze pod uwagę nie intercyzę kredytobiorców, a wysokość ich zarobków, fakt istnienia innych zobowiązań oraz liczbę osób będących na ich utrzymaniu. Mimo, że rozdzielność majątkowa wpłynie na konstrukcję umowy kredytowej, nie zadziała w żaden sposób na zdolność do zaciągnięcia kredytu.

Dzięki rozdzielności majątkowej można uchować się przed nieodpowiedzialnymi decyzjami partnera w kwestiach finansowych (często należą do nich pomniejsze kredyty czy pożyczki, które można zaciągać bez wiedzy małżonka), a jednocześnie nie będzie stanowiła ona żadnej przeszkody do wzięcia kredytu.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top