• 21 maja 2024

Leasing podzielić możemy na leasing operacyjny i leasing finansowy. W przypadku leasingu operacyjnego, przedmiot wzięty w dzierżawę pozostaje własnością firmy leasingowej. Z opcji tej korzystają najczęściej firmy transportowe, ponieważ każda z rat leasingu jest kosztem uzyskania przychodu i obniża w oczach banku dochód firmy, warto jednak pamiętać, że niższy dochód wiążę się z niższą zdolnością kredytową. Leasing finansowy wpływa na zdolność finansową znacznie mniej, niż leasing operacyjny, ponieważ w jego przypadku leasingowany przedmiot zostaje wykazany w księgach firmowych, a co za tym idzie - do kosztów uzyskania przychodu zaliczają się zarówno odsetki od rat leasingu, jak i odpisy amortyzacyjne.


Leasing a zdolność kredytowa 


Banki przychylne są zdecydowanie bardziej dla wszystkich korzystających z finansowego typu leasingu, ponieważ w mniejszej mierze wpływa on na wysokość uzyskanych przez firmę przychodów.

Wykorzystałeś możliwy limit zadłużenia w bankach i nie jesteś w stanie kupić samochodu na kredyt? Sięgnij po leasing! Nie jesteś zainteresowany zadłużaniem się w banku? Cóż… Również sięgnij po leasing!
 

Jak oblicza się zdolność leasingową?
 

Do głównych kryteriów oceny zalicza się przede wszystkim obroty firmy, jej dochód, majątek, zobowiązania, czas działalności, historię i ogólne wskaźniki.

Biorąc pod uwagę ostatni zamknięty ruch obrachunkowy, z reguły będziesz w stanie otrzymać leasing w kwocie, która nie przekroczy 50-60% rocznego obrotu twojej firmy. Oczywiście ważne jest, aby obroty przedsiębiorstwa rosły lub utrzymywały się na tym samym poziomie; tendencja zniżkowa jest w tym wypadku niepożądana. Naprzemiennie z obrotami firmy często bierze się pod uwagę jej dochód, który teoretycznie powinien być wyższy, niż 12 rat leasingu, zależy to jednak od konkretnej, uargumentowanej odpowiednio sytuacji.

leasing a zdolnosć kredytowa

Majątek firmy określany jest głównie ilością środków pieniężnych oraz maszyn, samochodów, udziałów w innych firmach i faktem, czy to właśnie firma jest właścicielem nieruchomości. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, brany jest pod uwagę również majątek prywatny właściciela i ewentualnych wspólników firmy. Do udzielania leasingu zdecydowanie bardziej preferowane są firmy ze zgromadzonym majątkiem własnym.

BIK, BIG, KRD, BRKN, Infomonitor… Firmy leasingowe z pewnością sprawdzą twoje zobowiązania kredytowe i fakt, czy nie regulujesz ich z opóźnieniem - jeśli tak, leasingu możesz nie otrzymać. Większość z leasingowych przedsiębiorstw wymaga od 6 do 12 miesięcy funkcjonowania działalności do udzielenia dzierżawy; niektóre oczekują nawet, by twój biznes funkcjonował co najmniej przez klika lat.

Ewentualne zobowiązania firmy wiążą się z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami itd. oraz wysokością miesięcznych płatności, do wskaźników należy natomiast wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik kapitałów własnych, wskaźnik płynności bieżącej i szybkiej oraz wskaźniki rentowności oraz rotacji należności i zapasów.

Jeśli jesteś zainteresowany leasingiem samochodu lub niedrogiej maszyny, procedury jej przyznania będą najprawdopodobniej znacznie uproszczone.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top